wie we zijn

Schermafbeelding 2018-05-25 om 20.59.44

Inloophuis De Steenhouwer is een laagdrempelige ontmoetingsplaats in de stad voor dak – en thuislozen, mensen in armoede en bij uitbreiding mensen die in de marge van de maatschappij leven.

Wij willen een warme en veilige plek bieden waarbinnen mensen, hoe anders ook, erkenning, kansen en steun krijgen, zichzelf kunnen zijn en zich kunnen verbinden met andere mensen, met de samenleving in haar geheel en haar voorzieningen.

Het centrum biedt ondersteuning op praktisch en psycho-sociaal vlak. Naast een aantal professionele hulpverleners zijn er een groot aantal vrijwilligers actief. Het waren de vrijwilligers die in de jaren ’80 het initiatief namen voor hulp aan minder bedeelden, eerst vanop straat, daarna vanop een vaste stek op de Steenhouwersvest. Later werd het inloophuis ingekanteld in het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk).

Onze vrijwilligers blijven ook nu nog onontbeerlijk voor de dagelijkse werking van De Steenhouwer.