wat we doen

De hulpverlening van De Steenhouwer kadert binnen de onthaalwerking. Ze is op de eerste plaats gericht op aanwezigheid in de groep en het welbevinden van de bezoekers in huis. Ontmoeting, rust en veiligheid staan centraal en ondersteuning, regels en activiteiten stimuleren dit.

Bezoekers kunnen heel makkelijk een hulpverlener aanspreken. Samen kan men dan op zoek gaan naar de gepaste hulp en waar nodig kan worden doorverwezen.

Daarnaast is er een praktisch aanbod : douche, computer, telefoon. Elke dag verdelen we ontbijtpakketten en wordt er een warme maaltijd bereid. Er wordt heel de dag door verse soep met brood voorzien.

—————–

De Steenhouwer zet zich ten volle in voor mensen die een moeilijke periode doorbrengen. Onze visie is dat wanneer je samen werkt om moeilijke periodes door te komen dit voor iedereen een aangenamere ervaring wordt. Je staat er namelijk niet alleen voor!

Als inloopcentrum hebben wij een onthaal- en doorverwijsfunctie, wat betekent dat we met mensen die een hulpvraag hebben samen gaan kijken wat hun noden zijn en welk aanbod er is in het sociale werkveld zodat zij de stap kunnen nemen naar de gepaste hulp.