wat het inhoudt

functies

Bij De Steenhouwer staan vrijwilligers centraal. Zonder hun hulp is ons bestaan ondenkbaar. Samen kloppen ze zo’n vijftienduizend uren per jaar. Veertig van onze vrijwilligers werken minstens acht uur per week.

Onze vrijwilligers nemen mee het initiatief. Ze beslissen mee over de openingsuren, de inrichting van de keuken en de zaal, over de aanwerving van nieuwe vrijwilligers. Ook hebben ze vrije toegang tot de lokalen en beslissen ze zelf over bepaalde aspecten van de werking van het centrum.

Naast de vrijwilligers versterken ook vier deeltijdse beroepskrachten ons team. Zij ondersteunen de vrijwilligers en beslissen nooit iets zonder overleg met hen. Elk besluit komt dus voort uit collegiaal overleg tussen vrijwilligers en werknemers.

Een relatief nieuwe vrijwilliger mag maximaal één dag per week werken. Als later blijkt dat een vrijwilliger voldoende draagkracht heeft, kan dit uitgebreid worden tot twee dagen.