waarom zou je vrijwilliger worden

Als vrijwilliger werk je gratis, maar niet voor niets. De Steenhouwer wil ook aan zijn vrijwilligers iets bieden, namelijk:

Zinvol werk

  • Werken in De Steenhouwer is meewerken aan een zinvol project dat een antwoord wil bieden aan de meest acute noden van de allerzwaksten.

 

Ontplooiingskansen

  • Sommige vrijwilligers blijven niet gemotiveerd door enkel praktisch mee te werken. Zij kunnen andere taken opnemen, zoals de bevoorrading mee organiseren, sponsors en voedseloverschotten zoeken, nieuwe vrijwilligers aanwerven, deelnemen aan de voedselcommissie of  tijdelijke werkgroepen, enz.

 

Aangename contacten en ontspanningsactiviteiten

  • Wat mensen vaak opvalt als zij De Steenhouwer bezoeken is de aangename sfeer. En inderdaad, leuke sociale contacten kenmerken ons centrum. Voor velen zijn die aangename contacten dan ook een belangrijk aspect van vrijwilligerswerk. Ook ontspanningsactiviteiten maken delen uit van ons aanbod voor de vrijwilligers: stadswandelingen met gids, concertbezoeken, etentjes, kaas- en wijnavonden, enz.

 

Waardering

  • De inzet van de vrijwilligers kan niets anders dan waardering oproepen. Elkaar waardering geven behoort dan ook tot onze cultuur. Buiten de waardering die de vrijwilligers binnen de organisatie krijgen, is er ook nog de zichtbare waardering van  mensen buiten De Steenhouwer.

 

Ondersteuning

  • Vrijwilligers genieten van een passende ondersteuning. Deze ondersteuning neemt in ons inloophuis verschillende vormen aan: individuele ondersteuning, dagelijks overleg, vergaderingen en praktische ondersteuning. Je staat er niet alleen voor maar maakt deel uit van een warm team.

 

Vorming

  • Er zijn jaarlijks vormingsmomenten voorzien voor de vrijwilligers.