de procedure

Je bent niet van de ene dag op de andere vrijwilliger bij De Steenhouwer. Er gaan drie stappen aan vooraf:

  1. Eerste gesprek

Dit gesprek is op afspraak, zodat we de nodige tijd en ruimte kunnen nemen om samen te zitten. In een eerste gesprek geeft een medewerker je uitleg bij de werking, de doelgroep, de inhoud van het werk en de werktijden. Daarnaast zijn we benieuwd naar je motivatie als kandidaat-vrijwilliger. Het is belangrijk een goede motivatie te hebben, want soms haken kandidaat-vrijwilligers in dit stadium al af. Het gebeurt maar heel af en toe dat de verantwoordelijke medewerker van De Steenhouwer zelf de kandidaat afwijst. Wanneer dat toch het geval is, wordt die beslissing altijd zo goed mogelijk gemotiveerd. Ook bieden we eventueel alternatieven aan. Aan het einde van het eerste gesprek krijg je bij een positieve evaluatie een introductiemap mee naar huis.

  1. Bespreken van de introductiemap

In de introductiemap is meer informatie over de werking te vinden. Ook de praktische organisatie, de huisregels en de omgang met de voedselhygiëne worden erin behandeld. Je overloopt deze map samen met de dagverantwoordelijke ongeveer één week na het eerste gesprek. De praktische organisatie en de bestaande regels worden dan opnieuw doorgenomen.

  1. Eén maand proefperiode

Vervolgens begin je aan een proefperiode van een maand. Als binnen deze maand zou blijken dat je om een of andere reden toch niet de geschikte kandidaat bent, wordt hierover met je gecommuniceerd. Na een maand vindt er een definitieve evaluatie plaats. Hierbij zijn zowel de vrijwilliger, als de dagverantwoordelijke, als de verantwoordelijke voor het vrijwilligerswerk aanwezig. Samen beslissen zij of er verder wordt samengewerkt. Zo ja, gefeliciteerd en welkom in ons vrijwilligersteam.

Bij aanvang zal je maximaal één dag per week werken. Als later blijkt dat je voldoende draagkracht hebt, kan dit uitgebreid worden tot twee dagen.